เที่ยวชมพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) สวยงามที่สุดในฝรั่งเศส

Château de Versailles หรือเรารู้จักกันดีในชื่อ พระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) เป็นพระราชวังขนาดใหญ่มีสวยงามอลังการแห่งหนึ่งของโลก อีกทั้งยังถูกบรรจุเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันอีกด้วย นอกจากนี้องค์การ UNESCO ยังประกาศให้เป็นมรดกโลกมาเป็นเวลานานถึง 30 ปีแล้ว มีความงามเป็นเลิศทางด้านศิลปะยุคศตวรรษที่ 18 ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้คนทั่วไปเข้าไปชมได้ แนะนำว่าควรมาแต่เช้า เนื่องจากมีขนาดใหญ่โตมาก มาเดิน 2 วันยังเดินดูไม่ทั่วเลย

โดยพระราชวังแวร์ซาย (Versailles Palace) เป็นหนึ่งในปราสาทที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของฝรั่งเศส ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของปารีส ณ เมือง Versailles สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมของคริสต์ศตวรรษ 17 และ 18 ภายในประกอบด้วยห้องจำนวนมากถึง 700 ห้อง รูปภาพโบราณเลอค่าจำนวน 6,123 ภาพ รวมทั้งงานแกะสลักจากศิลปินชั้นเยี่ยมของโลกถึง 15,034 ชิ้น โดยมีห้องกระจก ชื่อ Galerie des Glaces หรือ The Hall of Mirrors เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญ เพราะใช้ในการลงนามสัญญาสงบศึกระหว่างสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งถือว่าเป็นห้องแห่งประวัติศาสตร์อันมีความสำคัญกับประเทศนี้มาก นอกจากนี้ยังมีหน้าต่างขนาดใหญ่จำนวน 17 บาน คุณสามารถมองลอดออกไปเพื่อชมวิวทัศน์ของสวน Versailles อันงดงาม ราวกับภาพวาดในเทพนิยาย ตัวปราสาทถูกสร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาว ทุกห้องล้วนได้รับการตกแต่งอย่างประณีต พร้อมประดับด้วยภาพเขียนของศิลปินชื่อดังระดับโลก จากทุกๆเหตุผลนำมารวมกันนี้เอง จึงทำให้พระราชวังแห่งนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับบรรดานักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก

เมื่อสืบค้นลงไปในประวัติศาสตร์มีเนื้อหาซึ่งได้กล่าวถึงเมือง Versailles ว่าในครั้งอดีตยังเป็นเพียงเมืองเล็กๆ อาณาเขตส่วนใหญ่ล้วนเต็มไปด้วยป่าเขา แต่ต่อมาเมื่อถึงยุคของพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 พระองค์ทรงชื่นชอบในการล่าสัตว์มาก และทรงเล็งเห็นว่า Versailles เหมาะสำหรับการล่าสัตว์เป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีคำสั่งให้สร้างพระตำหนักขนาดเล็กไว้เพื่อเป็นที่พักชั่วคราวในออกการล่าสัตว์เท่านั้น และต่อมาภายหลังในรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ท่านสั่งให้ทำการบูรณะตำหนักแห่งนี้ ให้กลายเป็นพระราชวังแห่งศูนย์กลางการปกครองของพระองค์ โดยใช้เวลาการสร้างอย่างยาวนานถึง 30 ปี ด้วยจำนวนเงินทั้งสิ้น 500,000,000 ฟรังก์ และใช้คนงานถึง 30,000 คน ต่อมาหลังการปฏิวัติของฝรั่งเศส พระเจ้าหลุยส์-ฟิลิปป์ ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง คือ ทำให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์และใช้ในการลงนามสงบศึกสงครามโลกครั้งที่ 1 ด้วยเหตุนี้พระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) จึงไม่ได้มีความสวยงามจนน่าตกตะลึงเท่านั้น หากแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก