ปราสาทแห่งท้องทะเลในฝรั่งเศส

ฝรั่งเศสถือเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนบนโลกฝันว่าจะไปมากที่สุดเลย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายมาก วันนี้ผมจะพาไปท่องเที่ยวที่ปราสาทแห่งหนึ่งที่อยู่ในทะเลกันครับ เกาะนี้มีชื่อว่าชาโต้ดิฟ เกาะนี้เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะฟริอูล เป็นเกาะที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยแล้วในสมัยนี้ เมื่อสมัยก่อนชาวประมงใช้เป็นที่พักตอนหาปลากลางทะเล ภายหลังจากการมาเยือนที่นี้ของกษัตริย์ฟรองซัวส์ที่หนึ่งในปี ค.ศ. 1516 พระองค์ทรงโปรดให้สร้างป้อมปราการขึ้นบนเกาะแห่งนี้ ก่อนที่จะได้เป็นที่ขุมขังพวกกบฏ ต่อมาได้กลายเป็นสถานกักกันเชื้อโรค ปัจจุบันที่ชาโต้ดิฟเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดในทวีปยุโรป มีศิลปะในการสร้างที่ยิ่งใหญ่และสวยงามและยังเปิดให้เกาะนี้เป็นแหล่งพัฒนาพันธุ์พืชใต้น้ำอีก เกาะชาโต้ดิฟมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหิน ล้อมรอบด้วยกำแพงยืนลงไปในทะเล มีป้อมปราการเป็นปูนสีขาวผสมกับหินอย่างสวยงาม ภายในมีการสร้างด้วยศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เพราะความสวยงามของป้อมปราการนี้ จึงทำให้นักท่องเที่ยวต่างก็เดินทางมาทั่วโลกเพื่อมาชมความสวยงามของชาโต้ดิฟกันมากมาย อย่างที่ผมบอกในข้างต้นแล้วว่าเกาะชาโต้ดิฟเป็นเกาะที่อยู่ในหมู่เกาะฟริอูล เป็นเกาะที่ถือว่าใหญ่ที่สุดของยุโรปเลยว่าได้ เมืองที่อยู่บนเกาะนี้ก็คือเมืองมาเซย์ เป็นเมืองที่ถือว่าเป็นท่าน้ำสำคัญของประเทศฝรั่งเศสเลยก็ว่าได้ ซึ่งติดกลับแทบทะเลเมริโตริเนียน มีการลำเลียงสิ้นค้าในสมัยก่อน เช่น พืชพันธุ์ ข้าว เนื้อสัตว์ อาหาร ถือเป็นแหล่งเศรษฐกิจในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันจริงๆ ทะเลที่นั้นเป็นทะเลที่มีน้ำใสมากๆ มองเห็นตัวปลาในระยะไกล